Бутолин Николай Рудольфович Стоматолог-хирург
23 май - 7 июн
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
30 май
чт
31 май
пт
1 июн
сб
2 июн
вс
3 июн
пн
4 июн
вт
5 июн
ср
6 июн
чт
7 июн
пт
Запись через стоматолога-терапевта
Прикрепленные к ГП6
Прикрепленные к ГП6
Запись через стоматолога-терапевта
Запись через стоматолога-терапевта
Прикрепленные к ГП6
Прикрепленные к ГП6
Запись через стоматолога-терапевта
Запись через стоматолога-терапевта
Прикрепленные к ГП6
Прикрепленные к ГП6
Запись через стоматолога-терапевта
Запись через стоматолога-терапевта
Прикрепленные к ГП6
Прикрепленные к ГП6
Запись через стоматолога-терапевта
Запись через стоматолога-терапевта
Прикрепленные к ГП6
12:00 08:00 08:00 12:00 12:00 08:00 08:00 12:00 12:00 08:00
12:30 08:30 08:30 12:30 12:30 08:30 08:30 12:30 12:30 08:30
13:00 09:00 09:00 13:00 13:00 09:00 09:00 13:00 13:00 09:00
13:30 09:30 09:30 13:30 13:30 09:30 09:30 13:30 13:30 09:30
16:00 12:00 12:00 16:00 16:00 12:00 12:00 16:00 16:00 12:00
16:30 12:30 12:30 16:30 16:30 12:30 12:30 16:30 16:30 12:30
17:00 13:00 13:00 17:00 17:00 13:00 13:00 17:00 17:00 13:00
17:30 13:30 13:30 17:30 17:30 13:30 13:30 17:30 17:30 13:30

БУЗ УР «ГП №6 МЗ УР»

г Ижевск, ул Новоажимова, д 5 -